Nöroloji
Nöroloji

Nöroloji sinir sisteminin anatomik ve fizyolojik özellikleri ile çeşitli nedenlerle ortaya çıkan bozukluklarını ve klinik sendromlarını inceler. Günümüzdeki bilimsel gelişmeler, doğal olarak nörolojiye de yansımış ve nörolojinin alt bölümleri ortaya çıkmıştır. Doğru tanı konabilmesi için mutlaka radyoloji ve Elektronörofizyoloji ünitesine ihtiyaç duyulmaktadır.  Tıp Merkezimizde  BT  doppler ultarsonografi  MR( hızmet alımı ile) ve tam teşekküllü elektröonörofizyoloji ünitesi bulunmaktadır.

Nöroloji bölümüne müracaat edilecek semptomlar,şikayetler:
• Baş ağrısı
• Baş dönmesi
• Nöbet geçirme, bayılma(senkop),sersemlik hissi
• Kol ve bacaklarda uyuşma güç kaybı
• Unutkanlık, konsantrasyon bozukluğu
• Görme bozukluğu çift görme
• Yutma güçlüğü, yüzde kayma
• Konuşamama
• Hareketlerde yavaşlama, hareket edememe
• Titreme
• Uyku bozuklukları, uyuyamama, uykuyu devam ettirememe
• Sıkıntı huzursuzluk 

 

Nörolojinin ilgilendiği hastalıklar
• Beyin damar hastalıkları
• Baş ağrısı (Primer , sekonder baş ağrıları . Migren vb)
• Vertigo (baş dönmesi)
• Epilepsi (sara)
• Serebrovasküler hastalıklar. Beyin damar tıkanıklıkları. Beyin kanamaları
• Periferik sinir hastalıkları. Polinoropatiler, tuzak nöropatiler, radikülopatiler
• Kas hastalıkları
• Multipl Skleroz ve benzeri hastalıklar
• Uyku bozuklukları
• Parkinson hastalığı
• Alzheimer ve benzeri demans hastalıkları
• Beyin ve omurilik tümörleri ve iltihaplanmaları
• Uyku bozuklukları

 

Elektronörofizyoloji ünitemizde
ENMG. Tam donanımlı olarak, iğneli iğnesiz EMG ölçümü ile  tüm kas ve sinir hastalıkları tanısında eksiksiz olarak hızmet vermektedir. Bunlar;
• Tuzak nöropatiler. Karpal tünel sendromu, kübital tünel sendromu, meralgia parestetica, tarsal tünel sendromu, nörojenik torasik autlet sendromu v.b
• Polinöropatiler.  Diabete bağlı veya diğer nedenlerle oluşan sinir ucu iltihabı diye adlandırılan  sinir hasarı  ile oluşan hastalılarda kesin tanı konmasını sağlamaktadır.
• Radikülopatilerde bel ve boyun fıtıklarında sinir hasarını , hasar seviyesini belirlemede en hasas test olup  medikal tedavi operasyon veya fizik tedavi alma konusunda karar vermemizi sağlamaktadır.
• Kas hastalıklarında. Kasların fizyolojik veya patolojik durumu hakkında  bilgi edinmemizi sağlayıp tanı ve tadaviye yardımcı olmaktadır.
• ALS ( motor nöron hastalığı) erken tanısında en önemli tanı koydurucu testdir.
• Myastenia graves gibi sinir kas kavşağı hastalıklarında  tanıda altın standart testtir.

R-R intervali, sempatik deri yanıtlarına bakılarak , bir  türlü tanı konamayan anlamsız fenalık hissi baygınlık gibi şikayetlere neden olan  otonom nöropati lerde. tanı için faydası tartışmasızdır. 

VEP ölçümü ile ani görme kayıpları ile oluşan Optik nörit tanısında  birinci öncelikli olarak ihtiyaç duyulan testtir.  

    
SEP testi  beyin ile kol ve bacaklara uzanan sinirlerde hasarın olup olmadığı belirlenmektedir. 

         
EEG ( elektroensefalografi, Beyin elektrosu)
Rutin EEG;  sinir hücrelerinin aktivitesi hakkında bilgi verir.  Bir tarama testidir.    
      
Uyku EEG
. güvenirliği  rutin EEG ye göre  çok daha üst düzeydedir.  Asgari 2 saat  çekim  yapılmaktadır. Uykunun 5 evresinde beyin aktivitesi değerlendirilmektedir. Epilepsi tanısı ile ilgili şüphe varsa mutlaka yapılmalıdır.

Video- EEG
ile nöbetlerin tanısında, epilepsi sınıflamasında, bozukluğun derecesinin değerlendirilmesinde, nöbetin kaynaklandığı beyin odağının belirlenmesinde, nöbet tipi ile EEG arasında korelasyonun belirlenmesinde ve epileptik olmayan psikojen nöbetlerin ayırıcı tanısında kullanılmaktadır.EEG monitorizasyon ile hastaların çekim esnasında ki hareketleri de aynen kaydedilir. Eğer bu esnada nöbet geçiriyorsa EEG deki anormalliklerle beraber bu görüntüler de kaydedilir. Çekim sırasında veya çekim bittikten sonra traseyi inceleyen nörolog, trase üzerinde ki aktivitelerin anormallik olup olmadığını eş zamanlı olarak kaydedilen görüntülere bakarak değerlendirebilir.

Polisomnografi ( Uyku testi) 
      
Uyku testi(Polisomnografi ) bir uyku çalışmadır.Uyku anında yaşanan normal ve anormal durumların tespit edilmesi ve klinik değerlendirilmesi yapılan hastanın tanısında faydalanılacak  paremetrelerin kaydıdır. Polisomnografi genellikle ağız ve burundan hastanın hava akışının izlenmesi, kan basıncı, EKG aktivitesi, kan oksijen seviyesi, beyin dalga hareketleri, göz hareketleri, solunum, kas ve bacaklarda hareket değişikliklerinin kaydını içerir.

 

Uyku testi uyku çalışması verileri kayıt edilerek uyku döngüsü ve evrelerini ölçer:
• Solunum sırasında akciğerlerin içinde ve dışında hava akışı
• Kan oksijen düzeyleri
• Vücut pozisyonu
• Beyin dalgaları (EEG)
• Uykuda solunum durması ve oranı
• Kasların elektriksel aktivitesi
• Göz hareketi
• EKG ( kalp elektrosu) na bakılır.

 

Test niçin yapılır:
Uykuda solunum Bozuklukları
Bu hastalık grubunda en sık görüleni Uykuda Solunum Durması Hastalığı (Obstrüktif Uyku Apne Sendromu) dır. En sık belirtisi horlamadır. Horlama uyku sırasında gürültülü solunumla belirir. Gürültünün derecesine göre horlayan kişiyle aynı yatağı paylaşanı, aynı evde kalanları, hatta komşuları rahatsız eden bu durum uyku sırasında boğazda daralma olmasından kaynaklanmaktadır. Boğazda bademcikler, küçük dil, damak yapısı gibi darlık oluşturan nedenler dışında aşırı kiloluluk, alkol alımı, yorgunluk, uykusuzluk gibi durumlar da horlamayı arttırır. Horlama horlayan kişi için sorun oluşturmasa da sıklıkla horlamayı işiten, bu nedenle rahat uyuyamayan eşin, aile bireylerinin, arkadaşların uyarıları sonucu hekimin karşısına gelir. Araştırmalar horlamanın yaşla birlikte arttığını, orta yaş ve üzerinde toplumun yaklaşık yarısının horladığını göstermiştir. Horlamada rol oynayan boğazdaki daralma daha da belirginleştiğinde havayolunun tamamen tıkanmasına, nefesin kesilmesine (apne) yol açar. Gürültülü horlamalar arasında nefesin, dolayısıyla horlamanın uzunca bir süre (10 saniyenin üstünde) durması sonrasında tekrar nefes alma ve gürültülü horlamayla devam eden bu durum, uyku sırasında sık tekrarlarsa tıkayıcı uyku apne sendromu (obstrüktif uyku apne sendromu) olarak adlandırılır.

Uykuda Hareket Bozuklukları
Uykuda Hareket Bozuklukları içinde en sık görüleni Huzursuz Bacaklar sendromudur. 

Huzursuz Bacaklar Sendromu (HBS) bir uyku ile ilişkili bir hareket bozukluğudur. Hastalar geceleri dayanılmaz şekilde bacaklarını hareket ettirme isteği duyarlar. Belirtileri hastadan hastaya değişkenlik gösterir. Hastaların çoğu bacaklarındaki rahatsız edici hisleri tarif etmekte güçlük çekerler. Sıklıkla ‘uyuşma’ ya da ‘karıncalanma’ şeklinde tarif edilir. Bu kramptan çok farklı bir histir. Bacaklardaki bu huzursuzluk hissi en sık olarak baldırlardır. Hareketsiz şekilde oturmak ve yatmak bacaklardaki bu hoş olmayan hisleri artırır. Bacakları hareket ettirmek ve germek ise yakınmaları geçici ve kısa bir süre için azaltır. Bazı hastalarda bacaklar yanında kollarda da benzer hoş olmayan hisler vardır. Bazı HBS hastalarının yakınmaları sürekli değilken diğerlerininki her gece ortaya çıkar. Bu nedenle hastaların birçoğunun uyku kalitesi bozuktur. İyi uyuyama sonucu gün içinde çok yorgun olabilirler. Yine bu nedenle mesleki ve sosyal yaşamları aksayabilir. Gün içi uykululuk hali HBS’nun yaratığı sorunlardan sadece biridir. Bu hastalar sıklıkla araba ya da uçak yolculuklarında çok zorlanabilirler. Benzer şekilde uzun süreli oturmaları gereken sinema, tiyatro ve iş toplantılarında da güçlük çekerler. HBS kalitesiz uykuya neden olması ve uyku bölünmelerine yol açması nedeniyle anksiyete ve depresyona yol açabilir.        HBS olan hastaların çoğunda ‘Uykuda Periyodik Bacak Hareketleri Bozukluğu’ adlı hastalık da bulunur. Hastalar uyurken sıklıkla ayak başparmaklarında geriye doğru bükülme olur. Buna ayak bileği, diz ve kalçanın gerilme şeklindeki eklem hareketi de eşlik edebilir. Bazen bu hareketler eşler tarafından bacakta atma ya da tekme atma şeklinde tarif edilir. Periyodik bacak hareketleri düzenli aralıklarla oluşma eğilimindedir. Aralıkları genellikle 20-40 sn kadardır. Gecenin ilk yarısında daha sık ortaya çıkarlar. Tıpkı kardeş hastalığı olan HBS gibi bu hastalık da bacaklarla birlikte bazen kollarda da olabilir.

Uykuda Periyodik Bacak Hareketleri Bozukluğu
HBS’ndan farklı olarak hemen her zaman uykuda olur. Hastalar bu durumun farkında olmazlar, dolayısıyla kontrol etmeleri de olası değildir. Buna karşın HBS’nun belirtileri gündüz ortaya çıkar ve bacaklarda hoş olmayan hisler nedeniyle bacaklar istemli olarak hareket ettirilir. ‘Uykuda Periyodik Bacak Hareketleri Bozukluğu’ tıpkı HBS gibi uyku kalitesini belirgin şekilde bozabilir. Uyku sırasında kısa süreli uyanıklıklara neden olabilir. Bu hasta tarafından fark edilmeyen kısa süreli uyanıklıklara ‘microarousal’ adı verilmektedir. Bu nedenle bölünmüş ve dinlendirici olmayan uyku ortaya çıkabilir. Hastalar gün boyunca kolayca uyuklar hale gelebilirler. Sıklıkla gazete okurken, televizyon seyrederken, çalışırken ya da araba kullanırken uyuklarlar. ‘Uykuda Periyodik Bacak Hareketleri Bozukluğu’ sadece hastanın değil aynı yatağı paylaşan eşlerinde uykusunu bozabilir. Bu eşler hasta tarafından bütün gece tekmelendiklerini dile getirebilirler. Yine bacak hareketleri nedeniyle üzerlerine örttükleri yatak örtüsü açılabilir ya da düşebilir.         

Hipnagojik Halusinasyonlar ve Uyku Felçleri
Hipnagojik halusinasyon, çoğunlukla uykuya dalmadan hemen önce olan uyanıkken rüya görme durumlarıdır. Bu rüyalar gerçek gibi olduğu için ürkütücü olabilir. Uyku felci (karabasan) ise uyanıldığında kol ve bacakların felç olmuş gibi hareket ettirilememesidir. Çoğunlukla bir rüyadan sonra olur. Hipnagojik halusinasyonlar ve uyku felçleri birlikte olabilirler. Narkolepsi hastalığında sıktır. Bunun dışında uykusunu alamamış kişilerde de olabilir.      Geceleri olan havaleler.Sadece uykuda olan havalelerdir. Hasta çığlık atabilir, kalkıp yürüyebilir, koşabilir veya yataktan düşebilir. Uyanıklık bozukluğu sanılabilir. Çoğunlukla ilaç tedavisi gerekir.

Hızlı Göz Hareketleri (REM) Uykusu Davranış Bozukluğu
Rüyalarımızın çoğunu gördüğümüz REM uykusu döneminde, normalde solunum kasları dışında tüm kaslarımız felç olmuş gibidir. Bazı kişilerde bu felç olma durumu tam gerçekleşmez. Bunun sonucunda rüyaları sırasında rüyalarında yaptıkları şeyleri bizzat yaparlar. Yani bir anlamda rüyalarını oynarlar. Bu da hem kendisine hem de yakınlarına zarar verebilir. Tedavisi ilaçlar ile yapılır.  
   
Uykuda İrkilmeler Çoğu kişi en az bir ya da birkaç kez bu durumu yaşamıştır. Tüm vücutta uykuya dalarken ani irkilme olur. Vücudun irkilmesi dışında başka şekillerde de olabilir. Örneğin ani ışık veya ses algılama şeklide de olabilir. Çoğu kez zararsızdır.  
    
Diş Gıcırdatma (Bruksizm) Çok yaygındır. Şiddetli durumlarda ağız içine bazı aletlerin takılması gerekebilir.
       
Ritmik Hareket Bozukluğu. Çoğunlukla çocuklarda görülür; daha nadir de olsa erişkinlerde de olabilir. Başın veya vücudun sallanması veya başın sağa-sola çevrilmesi şeklinde olur. Bu durum uyku başlamadan hemen önce veya uyku sırasında ortaya çıkar. Bazı şiddetli durumlarda tedavi gerekebilir.

 

 
 
 
 
:: Diğer Hizmetler + tüm hizmetleri gör
 
- Göz Hastalıkları
- Kulak - Burun - Boğaz
- Anestezi ve Reanimasyon
- Radyoloji
- Ortopedi ve Travmatoloji
- Genel Cerrahi
- Kadın Hastalıkları ve Doğum
- İç Hastalıkları
- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
- Dahiliye
 
 
Pro WEB